//
A- A A+
  • Home
  • Όροι χρήσης

Όροι χρήσης


ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο www.carehub.gr (εφεξής ο «Ιστότοπος») που αποτελεί ιδιοκτησία της Intelligent Media ΕΠΕ. Η Intelligent Media ΕΠΕ (εφεξής η «Εταιρεία», ή εναλλακτικά «εμείς», «εμάς», «μας») είναι ο κατασκευαστής και διαχειριστής των Αυτόματων Σταθμών Καταγραφής Σωματικών Παραμέτρων και Πληροφοριών Υγείας με τη διακριτική ονομασία «CareHub» (εφεξής ο «Εξοπλισμός»). Μέσω του Ιστοτόπου, η Εταιρεία παρέχει την υπηρεσία με την διακριτική ονομασία «myCareHub» (εφεξής η «Υπηρεσία»), η οποία επιτρέπει στον χρήστη την online πρόσβαση στα αποτελέσματα των μετρήσεων που διενεργεί μέσω του εξοπλισμού «CareHub» Με την πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας του Εξοπλισμού ή της Υπηρεσίας, με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, των πολιτικών και των κατευθυντήριων γραμμών, που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής. Οι Όροι δεν αλλάζουν με κανέναν τρόπο τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιωνδήποτε από τους άλλους γραπτούς ή online όρους ή συμφωνίες που μπορεί να έχετε με την Εταιρεία. Ο όρος "εσείς" ή "σας" αναφέρεται σε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές, τους συνεργάτες σας, τους υπαλλήλους και το γονέα ή κηδεμόνα.

Η χρήση του Εξοπλισμού απαγορεύεται σε άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών. Ως εκ τούτου, με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών ή μεγαλύτεροι και πλήρως ικανοί να κατανοήσετε τους Όρους και τις Προϋποθέσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παρακαλούμε να εξέλθετε από την ιστοσελίδα.

Η Εταιρεία συλλέγει πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε τον Εξοπλισμό, τον Ιστότοπο ή την συνδεδεμένη με αυτόν Υπηρεσία. Οι πληροφορίες αυτές περιέχουν – ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά – προσωπικά δεδομένα υγείας και φυσικής κατάστασης, καθώς και άλλες μετρήσεις (συγκεκριμένα Αρτηριακή Πίεση / Καρδιακούς παλμούς, Κορεσμός Αίματος με Οξυγόνο, Σωματικό Βάρος / Δείκτης μάζας σώματος, Ποσοστό Σωματικού Λίπους, Δυσχρωματοψία). Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ταυτοποιηθούν με συγκεκριμένα πρόσωπα. Η Εταιρεία δεν θα σας ζητήσει σε καμία περίπτωση, είτε μέσω του Εξοπλισμού ή του Ιστοτόπου ή της Υπηρεσίας, κανένα στοιχείο το οποίο θα μπορεί να σας ταυτοποιήσει με τα δεδομένα και τις μετρήσεις που λαμβάνονται μέσω του Εξοπλισμού.

Κατά τη χρήση του Εξοπλισμού, του Ιστοτόπου και της Υπηρεσίας, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τα προσωπικά σωματομετρικά δεδομένα που εισάγετε στον Εξοπλισμό και αναγνωρίζετε ότι τα δεδομένα αυτά επηρεάζουν ευθέως τα αποτελέσματα που λαμβάνετε από τις διαθέσιμες μετρήσεις. Είστε υπεύθυνοι να παρέχετε αληθείς, ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες και να τις ενημερώνετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να είναι πλήρεις. Η Εταιρεία έχει προχωρήσει σε όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες για τη διασφάλιση της πιστότητας των μετρήσεων που παρέχονται από τον Εξοπλισμό. Ωστόσο, δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ακρίβεια των αποτελεσμάτων των διαθέσιμων μετρήσεων. Ως εκ τούτου, η χρήση του Εξοπλισμού και τα αποτελέσματα που παρέχονται, έχουν ως αποκλειστικό σκοπό τη γενική ενημέρωση και μπορούν να θεωρηθούν ως υποβοηθητικές σε θέματα υγείας. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν ιατρική διάγνωση, ούτε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τέτοιο σκοπό, καθώς και δεν πρέπει να γίνεται επίκληση αυτών ως υποκατάστατα για την ιατρική περίθαλψη, τη λήψη συμβουλών και τη διαβούλευση με ειδικούς επαγγελματίες υγείας. Να λαμβάνετε πάντα συμβουλές από ειδικούς καταρτισμένους επαγγελματίες υγείας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες που μπορεί να έχετε σχετικά με μία ιατρική κατάσταση.

Όλοι οι υπάρχοντες σύνδεσμοι, διαδικτυακοί και μη, παρέχονται εξολοκλήρου ως εργαλεία διευκόλυνσης και αναφοράς. H Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω σε ιστοσελίδες τρίτων και σε καμία περίπτωση δεν υποστηρίζει τις ιστοσελίδες αυτές ή τον ιδιοκτήτη τους, ούτε είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενό τους. Η Εταιρεία μας αποκηρύσσει όλες τις εγγυήσεις όσον αφορά την ακρίβεια, την ακεραιότητα και την καταλληλότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες , συμπεριλαμβανομένων όλων των ρητών και σιωπηρών εγγυήσεων, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε διάγνωση ή θεραπεία λόγω εμπιστοσύνης σε αυτά. Η πρόσβαση σε οποιουσδήποτε άλλους ιστότοπους που συνδέονται με την ιστοσελίδα μας, γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μέσω της χρήσης του Εξοπλισμού, του Ιστότοπου και της Υπηρεσίας συμφωνείτε με τους εν λόγω Όρους Χρήσης και την Πολιτική Διαχείρισης των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με τη μεταφορά των συλλεγόμενων δεδομένων σε νέο ιδιοκτήτη στην περίπτωση που υπάρξει αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του Ιστότοπου ή/και των δικαιωμάτων του Εξοπλισμού ή/και της Υπηρεσίας. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή/και αναθεώρησης των παρόντων Όρων Χρήσης, καθώς και της Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι τροποποιημένοι όροι θα ισχύουν αυτόματα από τη στιγμή που θα αναρτώνται στον Ιστότοπο και στον Εξοπλισμό. Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να διακόψει, προσωρινά ή μόνιμα, τον Ιστότοπο (ή οποιοδήποτε μέρος αυτής). Ενημέρωση για τυχόν αλλαγές θα είναι διαθέσιμη στον Ιστότοπο και η συνεχιζόμενη χρήση του Ιστότοπου ή του Εξοπλισμού ή της Υπηρεσίας συνιστά αποδοχή από την πλευρά σας αυτών των αλλαγών.

ΕΓΓΡΑΦΗ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Κάθε φορά που παρέχετε πληροφορίες στον Ιστότοπο, τον Εξοπλισμό ή την Υπηρεσία,, συμφωνείτε να: (α) παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες και (β) να τις ενημερώνετε έγκαιρα. Εάν η Εταιρεία έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες είναι αναληθείς, ανακριβείς ή ελλιπείς, έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει χωρίς καμία προειδοποίηση την πρόσβασή σας στην Υπηρεσία, τερματίζοντας παράλληλα τη δυνατότητα πρόσβασής σας ως εγγεγραμμένου χρήστη στον Εξοπλισμό.

Στην περίπτωση που δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη για να πραγματοποιείτε μετρήσεις μέσω του Εξοπλισμού, έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στο ιστορικό σας μέσω του Ιστότοπου και της περιλαμβανόμενης σε αυτόν Υπηρεσίας, η διατήρηση της εμπιστευτικότητας της διεύθυνσης e-mail σας (username) και κωδικού χρήστη (password) και η μη κοινοποίησή τους σε τρίτους, καθώς και όλες τις δραστηριότητες που διενεργούνται υπό των στοιχείων πρόσβασής σας, αποτελούν αποκλειστικά δική σας ευθύνη και η Εταιρεία δεν ευθύνεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε περίπτωση θετικής ή αποθετικής ζημιάς, χρηματικής ή άλλως, η οποία πιθανόν να προκύψει από την απώλεια ή διαρροή των εν λόγω στοιχείων.

Παρόλα αυτά, επειδή η ασφάλεια των προσωπικών σας στοιχείων και πληροφοριών είναι σημαντική για την Εταιρεία μας, διατηρούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε ασφαλή τοποθεσία και έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας βάσει της διεθνούς πρακτικής για την διασφάλιση της μη προσβασιμότητας σε δεδομένα από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Ωστόσο, η Εταιρεία αποποιείται μέσω του παρόντος οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση διαρροής μέρους ή του συνόλου των στοιχείων λόγω κακόβουλων ενεργειών από τρίτα μέρη. Σε περίπτωση διαρροής των προσωπικών σας στοιχείων, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας, συμφωνείτε να μας ενημερώνετε έγκαιρα μέσω του e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Πώς μπορείτε να προστατέψετε τα προσωπικά σας στοιχεία: (α) Μη δίνετε τον κωδικό πρόσβασης και το όνομα χρήστη σε τρίτους, εκτός εάν θέλετε να έχουν πλήρη πρόσβαση στο λογαριασμό σας, καθώς και τη δυνατότητα να κάνουν αλλαγές σε αυτόν. (β) Να αλλάζετε τον κωδικό σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα. (γ) Επιλέξτε έναν κωδικό που δεν θα είναι προφανής σε τρίτους που πιθανότατα θα προσπαθήσουν να τον μαντέψουν.
Μέσω της χρήσης του Ιστότοπου, συμφωνείτε, δίχως εξαίρεση ή αντίρρηση, ότι τα δεδομένα μπορούν να μεταβιβαστούν σε τρίτους με σαφή τήρηση της ανωνυμίας και υπό τη μορφή συγκεντρωτικών δεδομένων προς στατιστική ανάλυση.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό άλλου χρήστη, ανά πάσα στιγμή, χωρίς την άδεια του κατόχου του λογαριασμού.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων. Αν πιστεύετε ότι το έργο σας έχει αντιγραφεί και έχει αναρτηθεί, αποθηκευτεί ή μεταδοθεί στις τοποθεσίες με τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να υποβάλετε κοινοποίηση στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. παρέχοντας τις ακόλουθες γραπτές πληροφορίες: (α) Μια ηλεκτρονική ή φυσική υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να ενεργεί για λογαριασμό του ιδιοκτήτη του πνευματικού δικαιώματος. (β) Μια περιγραφή του προστατευόμενου έργου το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί. (γ) Μια ειδική περιγραφή του τόπου όπου βρίσκεται το υλικό το οποίο ισχυρίζεστε ότι έχει παραβιαστεί. (δ) Τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail σας. (ε) Μια δήλωση από εσάς ότι πιστεύετε ότι η αμφισβητούμενη χρήση δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων. (στ) Μια δήλωση στην οποία γνωστοποιείτε ότι οι παραπάνω πληροφορίες είναι ακριβείς και ότι είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή εξουσιοδοτημένος να ενεργεί για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑΣ

Τα εμπορικά σήματα της Εταιρείας (που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην επωνυμία «CareHub» και στο λογότυπο «CareHub») που χρησιμοποιούνται ή που προβάλλονται στις τοποθεσίες που ανήκουν στην Εταιρεία ή από τρίτους που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω του συνόλου των διαθέσιμων μέσων, καλύπτονται από όλα τα απαραίτητα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Εταιρεία διαθέτει όλα τα προβλεπόμενα πνευματικά δικαιώματα για τα λογότυπα, τα εμπορικά σήματα, τα ονόματα των προϊόντων και των υπηρεσιών, τις επικεφαλίδες των σελίδων, τα εικονίδια κουμπιών, τα προσαρμοσμένα γραφικά και τα κείμενα του Ιστοτόπου, του Εξοπλισμού και της Υπηρεσίας, τα οποία δεν μπορούν να αντιγραφούν ή να χρησιμοποιηθούν, στο σύνολό τους ή μέρος αυτών, αυτούσια ή σε τροποποιημένη μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας ή κάποιου δικαιοπάροχού της. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών, ονόματα εταιρειών ή λογότυπα που εμφανίζονται στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους, οι οποίοι μπορεί να είναι ή να μην είναι συνδεδεμένες με την Εταιρεία μας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ (ΦΟΡΟΥΜ)

O Ιστότοπος μπορεί να διαθέτει διαδικτυακές περιοχές δημόσιας συζήτησης (φόρουμ), πίνακες ανακοινώσεων, προφίλ μελών, κίτρινες σελίδες, που επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύουν περιεχόμενο το οποίο θα είναι προσβάσιμο από το κοινό και τους χρήστες. Όσον αφορά στα μηνύματα, τα δεδομένα, τις εικόνες, τα κείμενα, τις φωτογραφίες, τα γραφικά, τους ήχους, τα βίντεο ή άλλο υλικό που επιλέγετε να δημοσιεύετε σε τέτοιες περιοχές δημόσιας πρόσβασης της ιστοσελίδας μας, ενώ διατηρείτε όλα τα νόμιμα δικαιώματα πάνω σε αυτά, η Εταιρεία παραχωρεί σε όλους τους χρήστες πλήρη δικαιώματα και άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, προβολής, αποθήκευσης, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής, εκτέλεσης και εμφάνισης του περιεχομένου που παρέχετε (συνολικά ή εν μέρει). Καμία αποζημίωση δεν θα καταβάλλεται από την Εταιρεία σε εσάς ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα σε σχέση με την απόσπαση ή τη χρήση του περιεχομένου σας.

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δε φέρει καμία δέσμευση εμπιστευτικότητας, ρητή ή σιωπηρή, σε σχέση με το περιεχόμενό σας, καθώς και ότι δεν έχει καμία υποχρέωση να δημοσιεύσει ή να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε περιεχόμενο που μπορεί να παρέχετε. Επιπλέον, συμφωνείτε ότι η Εταιρεία μας διατηρεί κάθε δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση), παρακολούθησης και αφαίρεσης περιεχομένου που μπορεί να κριθεί αποδοκιμαστέο κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, οποιαδήποτε στιγμή. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι ελέγχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα για το περιεχόμενο που δημοσιεύετε, ότι είναι ακριβές, ότι η χρήση του δεν παραβιάζει τους παρόντες Όρους, ότι δε θα προκαλέσει ζημιά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα και ότι θα αποζημιώσετε την Εταιρεία για όλες τις αξιώσεις που απορρέουν από αυτό (π.χ. πιθανή αγωγή).

Η Εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν οι χρήστες της ιστοσελίδας μας και ως εκ τούτου, δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου. Η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο που μπορεί να αναρτηθεί, να μεταδοθεί ή να ληφθεί από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, ή για τυχόν λάθη, για δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμηση, παραλείψεις, αναλήθειες, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία που μπορεί να συναντήσετε. Όλες οι απόψεις, συμβουλές, δηλώσεις, συστάσεις που διατυπώνονται στον Ιστότοπο, είναι ευθύνη των χρηστών που παρέχουν το εν λόγω Περιεχόμενο και όχι της Εταιρείας. Δεν υποστηρίζουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε άποψη, σύσταση ή συμβουλή που εκφράζονται εκεί. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να λάβουμε τα μέτρα που κρίνουμε κατάλληλα σε περιπτώσεις όπου η περιοχή χρησιμοποιείται για τη διάδοση δηλώσεων που είναι επιβλαβείς ή προσβλητικές.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να απαλλάξετε από κάθε ευθύνη την Εταιρεία μας, σχετικά με όλες τις απώλειες, ζημίες και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών, που πραγματοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο και οφείλονται ή προκύπτουν από υλικό που έχει υποβληθεί ή δημοσιευθεί από εσάς μέσω της ιστοσελίδας μας, από τη χρήση του Ιστοτόπου, την παραβίαση των παρόντων Όρων, ή την παραβίαση οποιουδήποτε νόμου ή των δικαιωμάτων κάποιου άλλου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η παραβίαση της ασφάλειας του Ιστοτόπου απαγορεύεται και μπορεί να οδηγήσει στον καταλογισμό ποινικών και αστικών ευθυνών. Εάν υπάρχει υπόνοια ποινικής παράβασης, η Εταιρεία μπορεί να διερευνήσει τα περιστατικά που ενέχουν τέτοιες παραβιάσεις και να συνεργαστεί με τις Αρχές για την επιβολή του νόμου. Παραδείγματα των παραβιάσεων ασφαλείας περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση δεδομένων ή συστημάτων, συμπεριλαμβανομένης κάθε προσπάθειας εξέτασης ή δοκιμής της ευπάθειας του Ιστοτόπου, παραβίασης της ασφάλειας ή τα μέτρων πιστοποίησης, η μη εξουσιοδοτημένη παρακολούθηση των δεδομένων, η ακατάσχετη και αναίτια αποστολή πολλαπλών μηνυμάτων στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι εσκεμμένες προσπάθειες υπερφόρτωσης του συστήματος και η χρήση οποιουδήποτε χειροκίνητου ή ηλεκτρονικού μέσου για την αποφυγή τυχόν περιορισμών χρήσης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία, οι υπάλληλοι, τα στελέχη της, οι αντιπρόσωποι, οι πάροχοι υπηρεσιών και οι προμηθευτές δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, τυχαία, ποινική ζημιά, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλεια δεδομένων, της απώλειας κερδών ή χρημάτων, ή άλλης ζημίας που σχετίζεται με τη χρήση του Ιστοτόπου ή του Εξοπλισμού ή της Υπηρεσίας ή/και την αδυναμία αυτών, με την παράνομη πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, με δηλώσεις ή συμπεριφορές κάποιου τρίτου στον Ιστότοπο. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε καθυστέρηση εκτέλεσης ή παράλειψη μιας ενέργειας που οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμούς των θεομηνιών, φυσικών καταστροφών, αποτυχίας επικοινωνιών, κυβερνητικών ενεργειών, πολέμων, απεργιών, ελλείψεων σε υλικά και εργατικά, βανδαλισμών και τρομοκρατίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΖΗΜΙΑΣ

Έχετε την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά στο σύστημα του υπολογιστή σας ή για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων προκύπτει από τη μεταφόρτωση ή άλλη χρήση του Ιστοτόπου ή/και της Υπηρεσίας. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση προστασίας από πιθανούς ιούς.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει ή να αναστείλει, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο, το λογαριασμό σας στην Υπηρεσία, να διαγράψει τα αρχεία και όποιο άλλο περιεχόμενο σχετίζεται με το λογαριασμό σας, καθώς και να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής σας, χωρίς καμία προειδοποίηση. Αιτία για την εν λόγω πράξη αναστολής ή τροποποίησης μπορεί να αποτελέσουν (ενδεικτικά και χωρίς περιορισμό σε αυτά): (α) οι παραβάσεις ή παραβιάσεις αυτών των Όρων ή άλλων ενσωματωμένων συμφωνιών ή οδηγιών, (β) οι αιτήσεις από τις αρχές επιβολής του νόμου ή άλλες κρατικές υπηρεσίες, (γ) η αίτηση από εσάς για διαγραφή του λογαριασμού σας, (δ) η τροποποίηση ή κατάργηση υλικού στην ιστοσελίδα μας (ε) απροσδόκητα τεχνικά προβλήματα ή θέματα ασφάλειας, (στ) οι παρατεταμένες περίοδοι αδράνειας, ή / και (ζ) η συμμετοχή σας παράνομες δραστηριότητες. Συμφωνείτε ότι όλες οι καταγγελίες και αναστολές θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με την κρίση της Εταιρείας, η οποία δε φέρει καμία ευθύνη προς εσάς ή οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν τερματισμό/αναστολή του λογαριασμού σας, ή την απαγόρευση πρόσβασης στους ιστότοπούς μας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία εξηγεί τις πρακτικές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία και σχετίζονται με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σας μέσω ή σε σχέση με τον Ιστότοπο. Η χρήση των στοιχείων σας από την Εταιρεία διέπεται πάντοτε από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, η οποία έχει ενσωματωθεί σε αυτούς τους Όρους. Καταλαβαίνετε ότι με τη χρήση του Ιστοτόπου, παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών (όπως ορίζεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων).

ΔΙΑΦΟΡΑ

Οποιαδήποτε τυχόν αποτυχία της Εταιρείας να ασκήσει ή να επιβάλλει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων, δεν συνιστά σε καμία περίπτωση παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα ή διάταξη. Εάν κάποια διάταξη αυτών των Όρων θεωρηθεί παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο μη εφαρμόσιμη, τότε η εν λόγω διάταξη θα διαχωρίζεται από τους υπόλοιπους Όρους και δεν θα επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκλεκτικότητά τους. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας που προκύπτουν από τους παρόντες Όρους δεν μπορούν να εκχωρηθούν από εσάς χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας μας.

Αυτοί οι όροι δεν παρέχουν οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή παράπονο σχετικά με τους Όρους χρήσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή να αποστείλετε επιστολή υπόψη Intelligent Media ΕΠΕ στη διεύθυνση Κ. Βάρναλη 54, Χαλάνδρι, 15233.

 

Κατασκευάζεται και διατίθεται
από την Intelligent Media ΕΠΕ

logo im iso
Κώστα Βάρναλη 54, Χαλάνδρι, 15233
T: 210.68.56.820
Intelligent Media