Καλωσορίσατε στο Carehub!
Εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε
βασικές μετρήσεις για την παρακολούθηση της υγείας σας.
Πιο συγκεκριμένα εδώ μπορείτε να μετρήσετε:
Tην αρτηριακή σας πίεση και τους καρδιακούς σας παλμούς
Το ποσοστό οξυγόνου στο αίμα σας
Το βάρος σας και το δείκτη μάζας σώματος
Το ποσοστό του σωματικού σας λίπους
Κατά πόσο πάσχετε απο δυσχρωματοψία